Kristityn elämän kaksi suurta päämäärää

I. Jatkuva voitto kaikesta tietoisesta synnistä.

Saamme syntimme anteeksi sen ansiosta, että Kristus kuoli syntiemme tähden, edellyttäen, että itse uskomme sen ja myös annamme sydämestämme anteeksi kaikille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan.

Uskomalla saamme myös voiton kaikesta tietoisesta synnin tekemisestä, kun siis uskomme, että vanha ihmisemme ristiinnaulittiin Kristuksen kanssa, Room. 6:6, tai Gal.2:20:n ilmaisemalla tavalla:

“Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu …”

Tämän uskon ansiosta ja sen tuloksena kuolemme pois synnin tekemisestä, kaiken tietoisen synnin tekemisestä. Pysymme silloin voittajina joka kiusauksessa, synnin tekemisen sijasta.

Kuinka ihanaa onkaan siis aina elää hyvällä omallatunnolla Jumalan ja ihmisten edessä! — — —

Paavali kirjoittaa: “Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa …” 2. Kor. 2:14.

Useimmat eivät valitettavasti ole käytännössä päässeet tähän mainittuun, ihanaan päämäärään. Siihen on kaksi selvää ja painavaa syytä:

  1. Ihmiset eivät yksinkertaisesti halua luopua kaikesta omastaan ja kuolla Kristuksen kanssa, mikä sulkee pois mahdollisuuden päästä tähän ihanaan, voittavaan elämään.
  2. Ihmiset eivät lainkaan usko tulleensa ristiinnaulituiksi hänen kanssaan, eivätkä voikaan uskoa, elleivät ylipäätään tahdo luopua kaikesta omastaan. Jumala ei anna meille uskoa asiaan, jota emme itse halua.

Jos on todella totta, että haluat kulkea tämän tien Jeesuksen jalanjäljissä, silloin saat myös uskon siihen, että voit sen tehdä. Kunnia Jumalalle!

II. Hyvässä kasvaminen on tulosta kirkastuvasta elämän valosta ja tiedostamattoman synnin tiedostamisesta ja hylkäämisestä.

Tämä puolestaan merkitsee lisääntyvää muutosta sisimmässämme, eli kasvavaa osallisuutta jumalallisesta luonnosta.

Tavoitteemme ei ole siis rajallinen, vaan  mahdollisuutemme ovat suorastaan rajattomat. Päämääränä on siis:

Mahdollisimman paljon kasvua ja muutosta!

Samasta syystä olemme kaiken aikaa elävän kiinnostuneita tulemaan osalliseksi kaikista Hengen hedelmistä ja mahdollisimman syvässä ja suuressa määrin kaikista Kristuksen hyveistä.

“Me uskomme, siksi puhumme”, Paavali sanoo. Me puhumme siitä, mihin uskomme. Jos emme siis puhu tästä lainkaan, on siihen selvä syynsä: emme usko siihen. —

Sekä päämäärästä I ja II voidaan sanoa: näissä eivät toiveet hyödytä, eivät unelmat eivätkä enemmän tai vähemmän voimattomat yritykset. Ei — niistä ei todellakaan ole hyötyä! Ainoa, mikä kelpaa ja toimii, on elävä usko Jumalan ja Kristuksen työhön, Sanaan, joka erityisen selvästi ja päättäväisesti puhuu tästä, eikä oikeastaan mistään muusta. — Lue, ajattele ja usko!

 

Elias Aslaksen.

 

Devotional

Kirjoita lista kaikista Aslaksenin kehotuksista “Kristityn elämän kaksi suurta päämäärää”. Mikä niistä puhuttelee sinua erityisesti?

You have to log in if you want to save your answer.