A keresztény élet két nagy célja

I.

Mindig győzni minden tudatos bűn felett.

Mivel Krisztus meghalt a mi bűneinkért, ez bűnbocsánatot ad nekünk, ha hiszünk benne, és ha mi is megbocsátunk szívből minden adósunknak.

A tudatos bűnök felett is hit általgyőzünk, nevezetesen az abban való hit által, hogy a mi ó emberünk megfeszíttetett Krisztussal együtt. Róm.6,6. vagy ahogyan Gal.2,20-ban kifejezi:

„Krisztussal együtt megfeszíttettem…”

Ebben a hitben és e hit általmeghalunka bűnnek, minden tudatos bűnnek, úgy, hogy – ahelyett, hogy vétkeznénk – győztesen megállunk minden kísértésben.

Milyen dicsőséges, hogy így mindig jó lelkiismerettel élhetünk Isten és emberek előtt! – – –

Pál azt írja: „Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalravezet minket a Krisztusban…”2.Kor.2,14.

De sajnos a legtöbben abszolút nem érték el ezt az előzetes, dicső célt életükben. És ennek két konkrét okavan:

I.Egyszerűen nem akarják feladni a sajátjukat és meghalni Krisztussal, és ezáltal esélyük sincs eljutni erre a dicsőséges győzelmi életre.

II.Egyáltalán nem hiszik, hogy megfeszíttettek Ővele, és nem is juthatnak hitre egészen addig, amíg nem adták fel sajátjukat. Isten nem ad nekünk hitet arra, amiben mi nem akarunk részt venni. Ha valóban Jézus lábnyomában akarunk járni, akkor hitet is kapunk ahhoz, hogy azon járjunk. Dicsőség Istennek!

 

II.

Az élet világosságának növekedésével, a nem tudatos bűnök felfedésével és levetésével: növekedés a jóban.

Ez pedig ugyanaz, mint növekvő átformálódás bensőnkben, és ugyanaz, mint növekedés az isteni természetben.

Ebben nincsen számunkra lekorlátozva a cél, hanem úgyszólván korlátlan lehetőségek. A cél tehát:

A lehető legnagyobb növekedés és átformáltatás!

Ezokból a Szellem minden gyümölcseés Krisztus minden erénye, amelyben mindenkor élő érdeklődésünk van, a lehető legnagyobb mértékben és mélységben jön elő.

„Hiszünk mi is, és azért szólunk”, mondja Pál. Arról beszélünk, amit hiszünk. Ha egyáltalán nem beszélünk erről, annak konkrét oka van: nem hiszünk benne. –

Mind az I. és a II. vonatkozásában azt kell mondani: itt nem segítenek a vágyak és az álmok, sem többé-kevésbé gyenge kísérletek. Nem – egyáltalán nem használnak! Az egyetlen, ami megfelelő, ami használ, az élő hit Isten és Krisztus munkájában, és az Igében, amely nagyon világosan, határozottan és egyértelműen beszél erről, igen, szinte nem is beszél másról. – Olvass, gondolkodj és higgy!

Elias Aslaksen

Devotional

Írd fel az összes intést, amit Aslaksen “A keresztény élet két fő célja” című cikkben ír. Van köztük egy, amely különösen szól hozzád?

You have to log in if you want to save your answer.