Bir Hıristiyanın hayatındaki iki büyük hedef.

I. Alltid seier over all bevisst synd.

At Kristus døde for våre synder, det gir oss syndenes forlatelse når vi tror dette, og når vi selv tilgir, av hjertet, alle våre skyldnere.

Seier over all bevisst synd får vi også ved tro, nemlig ved å tro at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Rom. 6, 6, eller som det uttrykkes i Gal. 2, 20:

“Jeg er korsfestet med Kristus …”

I og ved denne tro avdør vi fra å synde, fra all bevisst synd, slik at vi — istedenfor å forsynde oss — blir stående som seierherre i enhver fristelse.

Hvor herlig således alltid å kunne leve med en god samvittighet overfor Gud og mennesker! — — —

Paulus skriver: “Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus … ” 2. Kor. 2, 14.

Men dessverre har de fleste absolutt ikke nådd dette foreløbige, herlige mål i sitt liv. Og dette har sine to bestemte, gode grunner:

I. Man vil simpelthen ikke oppgi alt sitt eget og dø med Kristus, og dermed bortfaller muligheten for å nå dette herlige seiersliv.

II. Man tror absolutt ikke at man er korsfestet med ham, og kan heller ikke komme til å tro det all den tid man ikke i det hele tatt vil oppgi alt sitt eget. Gud gir oss ikke tro til noe vi selv ikke vil være med på.

Hvis man virkelig i sannhet vil gå veien etter i Jesu fotspor, da får man også tro til å gå den. Ære være Gud!

II. Ved tiltagende livsens lys, avdekning og avlegning av ubevisst synd: vekst i det gode.

Dette er igjen det samme som tiltagende forvandling i vårt indre, og det samme som tiltagende delaktiggjørelse i guddommelig natur.

Her er det for oss ikke noe avgrenset mål, men så å si ubegrensede muligheter. Målet blir da:

Mest mulig vekst og forvandling!

Av samme grunn blir det da alle Åndens frukter og alle Kristi dyder i størst mulig utstrekning og dybde som til enhver tid har levende interesse.

“Vi tror, derfor taler vi”, sier Paulus. Vi taler om det vi tror. Når man da i det hele tatt ikke taler om dette, har dette sin bestemte grunn: man tror ikke på det. —

Både om I og II er det å si: her nytter det ikke med ønsker og drømmer, ei heller med noen mere eller mindre matte forsøk. Nei — det nytter absolutt ikke! Det eneste som duger, som virker, er levende tro på Guds og Kristi verk, og på Ordet som særdeles tydelig, bestemt og avgjort taler om dette, ja som nesten ikke taler om noe annet. — Les, tenk og tro!

Elias Aslaksen.

Devotional

“Bir Hıristiyanın hayatındaki 2 büyük hedef” yazısında yazan teşvikleri not al. Bunlardan sana özellikle konuşanlar hangileridir?

You have to log in if you want to save your answer.