De twee grote doelen in het leven van een christen

  1. Altijd overwinning over alle bewuste zonde

Omdat Christus voor onze zonden is gestorven, hebben wij vergeving van zonden, als we dat geloven en als wijzelf van harte al onze schuldenaren vergeven.

Ook overwinning over alle bewuste zonden krijgen we door geloof, namelijk door te geloven dat onze oude mens meegekruisigd is met ChristusRom.6:6. Of zoals het wordt uitgedrukt in Gal.2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd.”

In en door dit geloof sterven wij voor het doen van zonde, van alle bewuste zonde, zodat wij – in plaats van in zonde te vallen – in elke verzoeking als overwinnaars standhouden.

Wat heerlijk om zodoende altijd met een goed geweten ten opzichte van God en mensen te kunnen leven!

In 2 Kor. 2:14 schrijft Paulus: “Gode zij dank, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren.”

Maar jammer genoeg hebben de meesten in hun leven deze heerlijke eerste doelstelling absoluut niet bereikt. En dit heeft twee zeer bepaalde redenen:

1.ze wensen gewoon niet heel hun leven op te geven en te sterven met Christus, en daarmee vervalt de mogelijkheid om dat heerlijke overwinningsleven te bereiken;

2.ze geloven absoluut niet dat ze met Hem gekruisigd zijn, en kunnen dit ook niet gaan geloven zolang ze hun eigen leven niet opgeven. God geeft ons geen geloof voor iets waaraan wij zelf niet willen meewerken.

Wil iemand werkelijk de weg in de voetstappen van Jezus bewandelen, dan krijgt hij ook geloof om die te gaan. Ere zij God!

  1. Door toenemend licht des levens onbewuste zonde ontdekken en afleggen:

groei in het goede

Dit is weer hetzelfde als toenemende innerlijke herschepping en hetzelfde als in toenemende mate deel krijgen aan goddelijke natuur.

Hierbij is er voor ons geen afgebakend eindpunt; er zijn, kan men zeggen, onbegrensde mogelijkheden.

Het doel is dan: Zo veel mogelijk groei en herschepping!

Om dezelfde reden hebben dan alle vruchten van de Geest en alle deugden van Christus in de grootst mogelijke breedte en diepte te allen tijde onze levendige belangstelling.

“Wij geloven en daarom spreken wij,” zegt Paulus. We spreken over wat we geloven. Als je er helemaal niet over spreekt, heeft dit een bepaalde reden: je gelooft er niet in.

Zowel van 1 als van 2 moeten we zeggen: aan wensen en dromen hebben we niets, aan een min of meer slappe poging ook niet. Dat heeft absoluut geen zin! Het enige wat deugt en wat werkt is: levend geloof in Gods werk en in Christus’ werk en in Gods Woord, dat hierover bijzonder duidelijk, beslist en afdoend spreekt, zelfs over bijna niets anders spreekt. Lees, denk na en geloof!

 

Devotional

Schrijf alle vermaningen op die Aslaksen noemt in het artikel “De twee grote vragen in het leven van een christen”. Is er één bij die jou speciaal aanspreekt?

You have to log in if you want to save your answer.