Двете големи цели в християнския живот

I. Постоянна победа над всеки съзнателен грях.

Фактът, че Христос умря за нашите грехове, ни носи прощение на греховете, ако вярваме в него, и ако самите ние простим от сърце на всичките наши длъжници.

Победата над всеки съзнателен грях я получаваме също чрез вяра,чрез вярата, че нашият стар човек бе съразпнат с Христа.Римл. 6,6, или както се казва в Гал. 2, 20:

Съразпнах се с Христа…“

Със и чрез тази вяра ние умирамеспрямо това да съгрешаваме, спрямо всеки съзнателен грях, така че, вместо да съгрешаваме, оставаме победители във всяко изкушение.

Колко е славно винаги да можем да живеем с чиста съвест спрямо Бога и човеците!

Павел пише: „Благодарение Богу, който винагини води в победително шествие  в Христа…2. Кор.2, 14

Но за съжаление повечето въобще не са постигнали тази първа, славна цел в своя живот. И то по следните две съществени причини:

  1. Човек просто не иска да предаде всичко и да умре с Христа и поради това възможността да достигне до този славен победоносен живот отпада.
  2. Човек не вярва, че е съразпнат с Него и няма да може да го повярва докато не пожелае да предаде всичко свое. Бог не ни дава вяра в нещо, в което ние самите не искаме да се включим.

Ако човек наистина желае да върви по пътя в Исусовите стъпки, ще получи вярата да може да го върви. Слава да бъде на Бога!

II. Разтеж в доброто с нарастващата светлина на живота, откриване и събличане на съзнателния грях.

Това от своя страна е нарастваща промяна в нашата вътрешност, и увеличаващ се дял в Божественото естество.

Тук целта не е ограничена, тук имаме така да се каже неограничени възможности. Целта е:

Възможно най-много растеж и преобразяване!

По същата причина винаги имаме жив интерес да получим всички плодове на Духа и всички Христови добродетели във възможно най-голяма ширина и дълбочина.

„Вярваме, затова и говорим“, казва Павел. Ние говорим за това, което вярваме. Ако човек не говори за това, то по следната причина: той не вярва в него.

Както за 1., така и за 2. е в сила следното: Няма полза от желания и мечти, нито от малко или много жалки опити. Не, никаква полза няма! Единственото, което е от полза, е жива вяра в делото на Бога и Христа и в Словото, което говори особено ясно, определено и решително за това, да, което не говори за почти нищо друго. Чети, мисли и вярвай!

Devotional

Напиши всички предупреждения, които Аслаксен пише в статията си: „Двете големи цели в християнския живот“. Има ли някое от тях, което да говори специално на теб?

You have to log in if you want to save your answer.