От само лъжа – към само истина!!!

Какво спасение! Какво преобразяване! Какво развитие! Какво призвание! Колко неописуемо голяма е Божията любов към нас, щом той действително иска да извърши едно изключително велико и славно и божествено дело във всеки, който от сърце вярва на всички думи за това в Новия завет!!!

“Само лъжа са синовете човешки!“ До такава степен сме разрушени от греха. “Но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив.“ Исус каза: „Аз съм истината!“ Римл. 3, 4 и Йоан. 14, 6. Нашето небесно призвание е да станем като него, сега в благодатното време, значи да станем истина – само истина, на практика, по всякакъв начин! И тук словото в Исая. 53 е в сила в най-висока степен: „ Кой е повярвал на нашето известие?“

Но слава да бъде на Бога за всеки, който действително грабне живата вяра в словото на Исуса и на апостолите!!! Защото с вяра това ще стане. То съвпада със спасението от лицемерието във всички форми, понеже лицемерието е лъжа! Виж Лук. 12, 1. Лицемерие е по всякакъв начин да се представяш за по-добър, отколкото си. Да се представяш! Представление-театралничене! Човек събира слава за нещо, което в действителност не е, вместо да протестира в името на истината!

Това е в една категория с измама, неискреност и нечесност. За Исуса е писано, като нещо особено велико, че в него не се намери измама. Понеже той е истината!-

Значи човек може да лъже по различни начини, не само чрез директни, брутални лъжи и измами! За съжаление е обикновено да крие човек лошотията си и липсата си на щастие.- И да се страхува до смърт някой да открие това! Зает е със самозащита и себеоправдание, по всички правила на изкуството, вместо да се съгласи с истинния съд на светлината!-

От какво се бои човек до смърт? От това да потъне в очите на хората. Той потъва само в очите на глупците! Понеже добродетелта да се снишаваш и смиряваш си струва най-много от всичко! Тогава се покачваш в Божиите очи!

Да се боиш от това да се смиряваш, е духовно казано безумие!

По тази причина много хора пропускат да молят за прошка за различни неща! Въпреки, че имат повод и че това би ги направило вътрешно щастливи! Наистина! Целта е: Само истина!

Devotional

Как мислиш, защо статията „От само лъжа – до само истина“ е включена в темата за смирението?

You have to log in if you want to save your answer.